Obowiązujące prawa wolnego rynku miały wpływ na to, że obecnie mamy możliwość wybierania z nader szerokiego wachlarza rozmaitych usług. Dotyczy to również dziedzinę usług związanych z urodą. Salony kosmetyczne