Tężyzna fizyczna – jest to dobra wydolność fizyczna i psychiczna, bez symptomów infekcji i upośledzenia. Presja na dobry jakość zdrowia mają elementy genetyczne, środowisko fizyczne, środowisko socjalnego oraz forma