W współczesnych czasach coraz bardziej powszechne stają się terapie prowadzone przez lekarza psychologa. Pomaga on rozwiązać problemy ludzi którzy sami nie umieją poradzić sobie z nimi. Dzięki systematycznym rozmowom