Przed podjęciem decyzji o wyborze pieśni na pierwszy tan, powinniście sobie odpowiedzieć na jedno ważne temat: czy preferujecie zatańczyć kunsztownego walca, lub wtulić się w ramiona partnera i kiwać