Rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się modyfikacje w koncepcjach kierowania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności