Grzybica jest chorobą powodującą zażenowanie. Dotyka jednak istotnego odsetka ludzi. Stąd istotne znaczenie ma uświadamianie o definicji pojęcia grzybica, a także wskazywanie metod jej wykrywania oraz poddawania terapii. Grzybica