Depresja to stan psychiczny, gdy chory ma poważne poczucie braku sensu życia. Symptomem poważnego zaburzenia depresyjnego są wrażenia beznadziejności, smutku, bezsilności, defetyzm, lęki oraz obniżone poczucie własnej wartości. W