lean warsztaty

Rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się modyfikacje w koncepcjach kierowania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności czynności produkcyjnych w danym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można wydedukować, zamysł ten ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem jakichkolwiek czynności wykonywanych w toku procesu produkcyjnego, a równocześnie całkowicie niekoniecznych. lean prezentacje Nadrzędnym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest więc zlikwidowanie marnotrawstwa zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i używanych materiałów. Wykorzystanie technik lean management stwarza możliwość uzyskania takich korzyści, jak poprawa produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie zazwyczaj ulegają poprawie. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co ciekawe techniki z obszaru lean management mogą być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co ma znaczenie to umiejętność ocenienia, które działania są zbędne dla firmy.